De opdrachtgevers

De familie Esche: kunstliefhebbers en succesvolle ondernemers

Herbert Eugen Esche (1874 - 1962) stamde af van een aanzienlijke familie van textielfabrikanten, waarvan de wortels terugreikten tot de 17e eeuw in het naburige Limbach. Zijn voorvader Johann Esche (1682 - 1752) komt de eer toe met de bouw van de eerste werkende kousenbreimachine van Duitsland de basis gelegd te hebben voor één van de succesvolste ondernemingen van de Saksische textielindustrie en voor DE leidende onderneming in de kousenfabricage van Duitsland.

Herbert Esche was mede-eigenaar van de firma Moritz Samuel Esche die na de oprichting in Limbach vanaf 1870 in Chemnitz werkzaam was en die uitgroeide tot de grootste kousenfabrikant van Duitsland met vestigingen van Boston tot Sjanghai. Het internationale aanzien van de onderneming blijkt o.a. uit de benoeming van zijn oudoom Theodor Esche tot jurylid van de wereldtentoonstellingen in Parijs en Londen.

Maar ook de betrokkenheid van de uitgebreide familie Esche op kunstzinnig, openbaar en sociaal gebied liet vele sporen achter. Een groot aantal stichtingen was terug te voeren op de wijdvertakte familie Esche in Limbach en Chemnitz. Meerdere familieleden volgden bovendien het voorbeeld van Herbert en Hanni (Johanna) en omringden zich in hun persoonlijke leven met ontwerpen van de grote Belgische vormgever Henry van de Velde:

  • In Limbach herinnert ook nu nog de Anna-Esche-straat aan de werkzaamheden van de echtgenote van Dr. Carl Julius Esche en grootmoeder van Herbert Esche.

  • Herberts vader Eugen-Moritz Esche was lid van het Saksische parlement. Zijn stichting bood arbeiders van de firma Moritz Samuel Esche na lange en vruchtbare arbeid na hun pensionering woonruimte aan de Forststraße in Chemnitz.

  • Herberts broer Fritz Esche was na de dood van zijn vader in diens plaats actief in de Kunsthütte in Chemnitz, later werd ook Herbert Esche zelf lid.

  • Fritz Esche engageerde in 1907 ook de Belgische ontwerper Henry van de Velde en liet voor de Chemnitzer Lawn-Tennis-Club C.L.T.C. een modern clubhuis bouwen. De inrichting van zijn villa vertrouwde Fritz Esche toe aan Bruno Paul.

  • Voor Herbert Esches zwager Dr. Theodor Koerner jr. ontwierp Van de Velde in 1914 aan de Beyerstraße in Chemnitz een representatieve villa incl. de volledige inrichting.

  • Voor gemeenteraadslid en lid van de Kamer van Koophandel Theodor Koerner sr., eigenaar van de verffabriek Eduard Leopold Beyer en vader van Hanni (Johanna) Esche, ontwierp Van de Velde in 1908 schuin tegenover de twee verdiepingen tellende hal zijn in neorenaissancestijl gehouden villa.

  • Herbert Esches broer Alfred Esche kocht o.a. zilverwerk naar ontwerpen van Van de Velde.

  • Broer Arnold Esche had het landgoed van de familie Esche in Lauterbach nabij Crimmitschau geërfd en liet in 1907 - 1909 eveneens enkele kamers door Van de Velde herinrichten en moderniseren.

  • In oktober 1905 verbleef de Noorse schilder Edvard Munch op uitnodiging van Herbert Esche in de Villa Esche en portretteerde o.a. de kinderen van Esche.

  • Schilderijen van Paul Signac, Alfred Partikel, Vincent van Gogh, Lovis Corinth en Willy Jaeckel behoorden tot de verzameling van Herbert en Hanni (Johanna) Esche.

Korte biografie van H. E. Esche

Stamboom van de familie Esche