De restauratie van de Villa Esche

Behoud, reconstructie en nieuwe interpretatie van een architectonisch monument

Het grond- en gebouwenbedrijf (Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H., GGG) van Chemnitz verwierf in het voorjaar van 1998 de sinds het begin van de negentiger jaren leegstaande en intussen sterk in verval geraakte Villa Esche. Nadat het bouwwerk veilig was gemaakt en onderzocht was, startte de restauratie van het beschermde monumentale geheel die in het voorjaar van 2001 werd voltooid. Voor de vakkundige begeleiding van het restauratieproces werd door GGG een artistieke adviesraad in het leven geroepen. Deze bestond uit de bekende Van de Velde- en Jugendstildeskundigen van Duitsland, de toenmalige Saksische landsconservator, een vertegenwoordigster van de Belgische Koninklijke Commissie voor Monumenten en deskundigen in de betreffende restauratiekwesties.

Van het begin af aan wisten alle betrokkenen duidelijk dat de historische betekenis van het gebouw getrouw aan het origineel moest worden gerestaureerd. Bovendien was men het erover eens dat de voor die tijd progressieve, humanistische geesteshouding en de vriendschappelijke relatie tussen de kousenfabrikant Herbert Esche en de universeel kunstenaar Henry van de Velde ook in de toekomst de geest van de villa moesten meebepalen. De Villa Esche moest, net als de vriendschap tussen de Saksische ondernemer en de Belgische architect, een fundament vormen voor de maatschappelijke brug tussen economie, ondernemerschap, kunst en cultuur. Noodzakelijke ingrepen ter behoud van het pand en bouwtechnische eisen van de nieuwe tijd moesten daarom met grote zorgvuldigheid worden uitgevoerd om het oorspronkelijke bouwkundige karakter niet aan te tasten. Het spanningsveld van de restauratie lag dus in het zoveel mogelijk behouden van de originele inhoud met inachtneming van de eisen van een modern en monumentaal verantwoord publiek gebruik. Daaraan was een omvangrijke fase van vijf maanden voorafgegaan waarin het bouwwerk veilig werd gemaakt en onderzoek werd gedaan. De leiding van de restauratie lag in de handen van mevrouw Kerstin Bochmann en de heer Werner Wendisch van het architectenbureau Bochmann-Wendisch uit Chemnitz. Bijna alle bij de restauratie betrokken bedrijven op het gebied van planning, werkzaamheden en deskundigheid waren gevestigd in Chemnitz of Saksen.

BOUWONDERZOEK - SPOREN ZOEKEN 

DE KLEURSTELLING

SANERINGS- EN HERBOUWMAATREGELEN


Leestip:

Ein Rundgang durch die Villa Esche: Restaurierung 1998 – 2001

[Een rondleiding door de Villa Esche: Restauratie 1998 - 2001]

Uitgave: K. Bochmann, R. Erfurth, D. Mathes, W. Wendisch

Chemnitzer Verlag 2001

90 pag.