SANERINGS- EN HERBOUWMAATREGELEN

Het geplande toekomstige publieke gebruik van de Villa Esche vereiste bouwkundige ingrepen die een zeer behoedzame en zorgvuldige omgang met de originele inhoud vereisten:

Zo moesten bijvoorbeeld de dragende vloeren- en trappenelementen aangepast worden aan de hogere bezoekersbelasting door publiek gebruik. Omdat de villa geen, als vluchtweg geschikt, doorlopend trappenhuis had, was de inbouw van een nieuw en brandveilig trappenhuis met een lift voor gehandicapten noodzakelijk. De plaatsing kon alleen in de binnenruimte aan de noordoostzijde gebeuren, waar nevenruimten boven elkaar lagen. Daarbij kwamen moderne toiletgroepen, doorgangen voor gehandicapten en moderne woningtechniek met vloerverwarming en luchtverversing.

Terug